توضیحات پروژه

پروژه ویلایی دکتر دادالهی شامل نما ترمال بریک میباشد . در این پروژه پنجره های قوسی ؛ کشویی و لیفت اجرا شده است .

 

 

 

طراح : نادیا تبرایی

مجری: وحید کریمی