توضیحات پروژه

پروژه جناب اسماعیلیان

 پروفیل اجرایی در این پروژه آلومینیوم ترمال بریک لورنزو میباشد . شامل درب و پنجره قوسی و کشویی و لولایی و… میباشد .

http://thermal