کشویی نرمال – SNT- 91

این نوع پنجره دوجداره آلومینیوم یک سیستم کاربردی با دهانه های بزرگ ، برای استفاده در مناطقی ازکشورکه با آب و هوایی گرم می باشداستفاده می شود و قابلیت قرار گیری فریم واتصالات آن دردیوار و کف فراهم می کند.

این محصول با دارا بودن تمام ویژگی های پنجره های بزرگ که عرض مقاطع بالایی دارند موجب شده برای معماران و کافرمایانی که قصد این نوع پنجره ها را دارند اما محدودیت عرضی دارند را حل کرده است . با عرض نشیمنگاه 91 میلی متر و فرم سبک شرایط را برای مصرف کنندگان و کارفرمایان بسیار آسان کرده است .