کشویی مخفی – ST- 91

نسخه بسته بندی شده سیستم پنجره دوجداره کشویی ST 91 که دارای یک پنجره ی selfhiding است که از طریق کشیدن درهای چوبی و یا فلزی داخل دیوار، به طور منظم به کاربر ارائه می دهد.

این محصول برای فضاهای که محدودیت در دهانه بازشو رو دارند قابل استفاده است و به شما بازشوی بدون هیچگونه فرم و یا شیشه ای را نشان خواهد داد بطور مثال یکی از کاربرد های آن برای رستوران های که در تعامل با فضاهای خیابانی و یا حیاط خود خواهان ایجاد فضاهای باز و نیمه باز هستند مورد استفاده قرار خواهد گرفت .