کشویی (لیفت & اسلاید) – ST- 110

درب و پنجره آلومینیومی با عایق حرارتی بالا می باشد که به آسانی با نشیمنگاه ١١٠ میلیمتری جهت استفاده در ابعاد عریض مناسب می باشد.

در صورت استفاده از در و پنجره لیفت آپ اسلاید این پنجره کاملا از لحاظ نفوذ آب و هوا درز بند می شود ، ضخامت دیواره پروفیلها ١.٨ تا ٢ میلیمتر می باشد و قابلیت استفاده شیشه تا ٣٢ میلیمتر را دارد. این یک سیستم کشویی با عایق حرارتی بالا می باشد که به آسانی با نشیمنگاه ١١٠ میلیمتری جهت استفاده در ابعاد عریض مناسب می باشد.

در صورت استفاده از سیستم لیفت آپ اسلاید این پنجره کاملا از لحاظ نفوذ آب و هوا درز بند می شود ، ضخامت دیواره پروفیلها ١.٨ تا ٢ میلیمتر می باشد و قابلیت استفاده شیشه تا ٣٢ میلیمتر را دارد.