کرتین وال FS-50

نمای کرتین وال درپوش دار ( فیس کپ) و عایق حرارتی (ترمال بریک) به جز نماهای عمودی میتوان از این سیستم در نماهای زاویه دار و سقف ها هم استفاده کرد . با بهره گیری از تنوع درپوش ها میتوان به طراحی های متفاوتی در ساختمان دست یافت .

این سیستم در خصوص عدم نفوذ آب و هوا بسیار کاراست . در این سیستم آپشن های متعدد عایق کننده کارایی آن را در این زمینه بالا برده و ضخامت شیشه قابل استفاده تا 38 میلیمتر میباشد دارای بازشو های عایق و فریم مناسب جهت انواع بازشو گسگتهای بیرونی سیلیکونی و داخلی ها epdm هستند