کرتین وال موتورایز و عایق حرارتی (ترمال بریک) به جز نماهای عمودی میتوان از این سیستم در نماهای زاویه دار و سقف ها هم استفاده کرد . با بهره گیری از تنوع درپوش ها میتوان  به طراحی های متفاوتی در ساختمان دست یافت.

سیستم کرتین وال موتورایز  با باز و بسته شدن پنجره ها ی کرتین وال بصورت موتورایز  و کنترل ار راه دور  انجام می شود که دارای بازشو های عایق و فریم مناسب جهت انواع بازشو از راه دور هستند و گسگت های  بیرونی بصورت سیلیکونی و epdm   داخلی هستند.

در مدل های نمای شیشه ای عایق شده بصورت نصب موتور از داخل بصورت بازشو اتوماتیک عمل می کنند.