نماهای شیشه ای که اکثرا سطح آن توسط شیشه پوشیده میشود و توسط اتصالات نقطه ای به سازه متصل می گردد. کاربرد اصلی نمای شیشه ای در ساختمان های تجاری و اداری بوده و در صفحه ی شیشه هیچ گونه سازه عمودی و افقی مشاهده نمی شود .
نمای شیشه ای جز نمای مدرن محسوب میشود و اکثرا با فلزات کامپوزیت و سنگها ترکیب میشود. استفاده از نمای شیشه ای برای مناطقی که منظره زیبایی دارد بسیار مناسب است.