نرده شیشه ای FX 50

نرده شیشه ای FX 50 مناسب برای وید ، تراس ، بالکن است که از بغل بصورت فیکس اسلپ نصب می شود .و برا ی ایجاد فضای بزرگتر انتخاب مناسبی می باشد. و چون پروفیل به دیواره کناری نصب میشود فضای دید بیشتر می شود. با کاور های مخصوص کل پروفیل کار پوشانده می شود که یک ظاهری زیبا و ساده برای محیط القا می کند.

در سیستم های فیکس اسلپ میتواند بهترین انتخاب باشد
فضای دید بیشتر
طراحی زیبا
تمیزکردن راحت