مدل لولایی بازشو :

SLIM 82 T، با عمق 85 میلی متر، یکی از باریک ترین سیستم های طراحی شده است، که دارای حداقل عرض قابل مشاهده برای قاب و sash، و پنجره های بزرگ و درهای مختلف است.پنجره SLIM 82 T یا مینیاتوری برای فضاهای که داری محیطی کلاسیک و یا ترکیبی مدرن می باشد استفاده خواهد شد .