لولایی بازشو – ICON 80

سیستم ICON 80 درو پنجره آلومینیوم کلایدکو همانند سری ICON تمام ویژگی های این مجموعه را داراست ، با عمق قاب 70mm و سه محفظه پلی آمید برای عایق بندی بهتر حرارتی، این محصول را متفاوت کرده است .