لولایی بازشو – ICON 70

ICON 70 یک سیستم با عملکرد بالا برای پنجره و درب با عمق قاب 70 میلیمتر، 34 میلیمتر فیبر شیشه ای و همانند سیستم های سری ICON با ساختار محفظه ای از پلی آمید برای عایق حرارتی تشکیل شده است .

این سیستم دارای کیفیت بسیار بالا در مبحث عایق حرارتی با نشیمنگاه فریم ٧٠ میلیمتر و بازشو مخفی می باشد که پروفیل لنگه به طور کامل توسط پروفیل فریم پوشانده می شود.
در این سیستم بازشو ها از بیرون قابل رویت نمی باشند که این امر باعث ایجاد شدن منظره یک پارچه و زیبا از نمای بیرون ساختمان می شود.
با استفاده از این سیستم بسیار معتبر می توان انواع بازشو تک حالته و دوحالته را به صورت بازشو مخفی تولید کرد.