لولایی بازشو مخفی – ICON 65 HV

ICON 65 HV یک سیستم جایگزین اقتصادی با کارایی بالا برای پنجره های مخفی پنهان با قاب 65 میلیمتر، 34 میلیمتر فیبر شیشه ای و ایجاد سه ساختار محفظه ای از پلی آمید برای عایق حرارتی تشکیل شده است. قابلیت های کار بر روی نماهای کرتین وال و انواع فرم لس یکی دیگر از این ویزگی هاست در کنار تمام زیبایی های این پنجره از نظر ابعاد نمونه ای متوسط از محصولاتی در ردیف خود می باشد.