سقف شیشه ای PR-100

سقف شیشه ای PR-100 یک سیستم سقف عایق است که مناسب محیط های زمستانی، پوشش های تراس یا carports است. سیستم PR-100 می تواند بطور دقیق حتی تنظیم صحیح نیاز های ساختاری را انجام دهد . این تنظیمات برای الزامات ساخت و ساز مانند بارگیری بار برف و وزن خود بدون استفاده از تقویت کننده های فولادی بستگی دارد.

خصوصیات فنی:

حداقل عرض قابل مشاهده 75 میلیمتر
حداقل ضخامت شیشه 8 میلیمتر
حداکثر ضخامت شیشه 32 میلی متر