سقف شیشه ای 52

اجرای سقف شیشه ای اسکای لایت جهت تحمل فشارهای وارده بر روی پروفیلهای فولادی نصب میشود، برای بالا بردن کیفیت عایق حرارتی و آب بندی از عایق کننده های pvc استفاده میشود .

سیستم سقف شیشه ای 52 (اسکای لایت)

اجرای سقف شیشه ای اسکای لایت جهت تحمل فشارهای وارده بر روی پروفیلهای فولادی نصب میشود، برای بالا بردن کیفیت عایق حرارتی و آب بندی از عایق کننده های pvc استفاده میشود .

این سیستم با قرار دادن گسگتهای epdm مافوق دیگر گسگتها از ورود آب به طور کامل جلوگیری میکند.سیستم skylight 52 برای پهنه های کوچک پیشنهاد میشود.

سقف های شیشه ای ساختاری زیبا از شیشه بجای مصالح رایج برای سقف ساختمان می باشند. درواقع سقف شیشه ای راه حلی زیبا برای روشن کردن محیط ساختمان های مسکونی ، تجاری و اداری هستند. از نور طبیعی بجای الکتریسیته به عنوان یک منبع نوراستفاده می شود که میتواند موجب صرفه جویی در مصرف انرژی شود.