درب آکاردئونی (فولدینگ) SF- 60-T

درب آکاردئونی آلومینیمی با توجه به استاندارهای اروپایی طراحی شده است که با قابلیت های درون و بیرون بازشو و غلتک های حمل در بالای صفحه قرار دارند این در حالیست که به شما اجازه می دهد بیش از یک متر عرض و 3 متر ارتفاع در هر لنگه ، به مجموعه طول 6 متر بازشو رو استفاده کنید.

این سیستم می تواند با ظرفیت حمل بار خود ، فضاهای گسترده ای که نیاز به باز شو های بیشتردارند،ارتفاع بالاتر از 3 متر و دهنه های بزرگ تر 4 از متر را پوشش دهند و محدودیت های فضای معماران را بر طرف کند .