استفاده از سیستم اسکای لایت موتورایز در پروژه های سالکو علاوه بر کاربری متنوع و کار امد، زیبایی و مدرنیته را نیز به ارمغان می آورد.

شرکت آلتوس برای تولید محصولات سقف های شیشه ای موتورایز از برند های کلایدکو و رینرز استفاده میکند.